Tagged: LIVE DINOSAUR

LIVELOG

LIVE DINOSAUR OSAKA -DAY 2-

B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”
at 京セラドーム大阪 on 2018.2.3 (SAT)

LIVELOG

LIVE DINOSAUR OSAKA -DAY 1-

B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR”
at 京セラドーム大阪 on 2018.2.1 (THU)